Tổ Khoa học Tự nhiên trường THCS Thạch Kim sẽ thành lập Câu lạc bộ Toán trong năm học 2019-2020. CLB sẽ hoạt động theo các chủ điểm để chào mừng các ngày lễ lớn