Chào mừng ngày NGVN 20/ 11/ 2015, liên đội tổ chức hội thi " Kính vạn hoa "