Hội khỏe phù đổng nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống tập luyện thể dục thể thao cho học sinh trong trường học. Nâng cao chất lượng chất lượng công tác giáo dục thể chất ...