Wednesday, 28/09/2022 - 20:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thạch Kim - Lộc Hà - Hà Tĩnh

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt ”. Để đạt được điều đó, phải đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Như chúng ta đã biết chất lượng sinh hoạt Chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sức chiến đấu và phát triển của Chi bộ. Chi bộ không tổ chức sinh hoạt hoặc chất lượng sinh hoạt thấp thì Chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thực tiễn đã chứng minh, Chi bộ trong sạch vững mạnh cần phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của người đứng đầu cấp ủy và sự đồng thuận cao của các đảng viên. Chi bộ duy trì sinh hoạt nền nếp, có nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực, có hình thức đa dạng và có chất lượng tốt.

Vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được Các cấp ủy Đảng rất quan tâm, chỉ đạo sát sao về nội dung này song trên thực tế tùy tình hình của các tổ chức, cơ sở đảng ở từng chi bộ, từng lĩnh vực công tác mang tính đặc thù riêng, nên việc tìm ra một mô hình, một phương thức phù hợp cho mỗi chi bộ cơ sở là rất khó. Tuy nhiên, đối với Chi bộ qua thực tế sinh hoạt đã rút ra một số kinh nghiệm và giải pháp để tự nâng cao chất lượng sinh hoạt trong chi bộ mình.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, duy trì sinh hoạt nền nếp đúng quy định; Chi ủy chi bộ đã chuẩn bị nội dung các cuộc họp chu đáo; nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới, phong phú; thực hiện lồng ghép việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với khắc phục các yếu kém, tồn tại. Đảng viên tham gia thảo luận tích cực, thể hiện chính kiến của mình, luôn tạo được không khí cởi mở, chân thành; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, nâng cao sức chiến đấu trong sinh hoạt Chi bộ. Phương pháp điều hành thảo luận linh động, gợi mở, khoa học. Vai trò, trách nhiệm người chủ trì, cấp ủy được thể hiện rõ nét hơn.

Tuy nhiên, chất lượng sinh hoạt tại Chi bộ vẫn còn những hạn chế nhất định như:

- Nội dung sinh hoạt còn theo lối cũ; đang dành nhiều thời gian cho thảo luận công tác chuyên môn; đảng viên còn tình trạng “ngại nói, sợ nói”; nhiều đảng viên phát biểu quá sâu chuyên môn, phân tích quá nhiều về chuyên môn.

- Đóng góp ý kiến chưa có chiều sâu, chưa có nhiều ý kiến hay để đóng góp vào quá trình hoạt động, lãnh đạo của Chi bộ.

Các giải pháp đưa ra:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Sinh hoạt cho bộ cần gắn việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Bộ chính trị về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Nâng cao tính chủ động, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, đặc biệt là vai trò của Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ; duy trì nền nếp sinh hoạt hàng tháng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy với Chi bộ, của cấp ủy cấp trên với cấp dưới về nền nếp sinh hoạt, chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Cần phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay.

Không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên mà trước hết là đồng chí bí thư và cán bộ chủ chốt.

Nâng cao ý thức của mỗi đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, trong việc nắm vững nội dung, chương trình của một buổi sinh hoạt chi bộ.

Trung thực, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình, trên tinh thần giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

2. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề.

          - Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tùy theo chủ đề của năm và theo tình hình thực tế của chi bộ và địa phương.

- Chuyên đề “Tự soi, tự sửa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)….

3. Thực hiện nghiêm túc nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ phải xác định, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt là yêu cầu thường xuyên của công tác xây dựng Đảng và cũng là một trong những biện pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”, gắn với khắc phục những yếu kém, khuyết điểm và việc học tập, làm theo tư tưởng của Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, Chi bộ phải nâng cao nhận thức trong Đảng viên, mỗi cuộc họp chi bộ là dịp để Đảng viên nắm bắt các chủ trương, chính sách, nâng cao trình độ lý luận, nâng cao ý thức trách nhiệm, luôn gương mẫu đi đầu trong phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, lối sống, lề lối làm việc khoa học, nói đi đôi với làm và trên hết là kết quả công việc là thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đảng viên.

4. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cấp ủy, chi bộ phải luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng nội dung sinh hoạt cho phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị. Chỉ đạo đơn vị việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng.

Trong sinh hoạt, đảng viên có trách nhiệm tham gia phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết, phát huy cao độ trí tuệ của tập thể, Bàn bạc dân chủ, đi đến thống nhất cao trong cấp ủy, chi bộ thì việc ra nghị quyết lãnh đạo đơn vị sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Bản thân tôi mong rằng Chi bộ đã năng động thì năng động hơn nữa; đã sáng tạo thì sáng tạo hơn nữa; đã đoàn kết thì đoàn kết hơn nữa; đã thành công thì thành công hơn nữa.

T.H.A

Tác giả: Trần Văn Anh
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 332
Hôm qua : 338
Tháng 09 : 7.646
Năm 2022 : 160.181
Tin tức - Sự kiện
Tin đọc nhiều