Hưởng ứng tết trồng cây 2016, trường THCS Thạch Kim tổ chức trồng cây đầu năm.